Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Tämä on Ohjelmapalvelu Huwituksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Tämä tietosuojaseloste sisältää kuvauksen kaikista Ohjelmapalvelu Huwituksen ylläpitämistä henkilörekistereistä.
Tietosuojaseloste on laadittu 15.5.2018.

 

Rekisterinpitäjä
Ohjelmapalvelu Huwitus
Y-tunnus: 1477739-8
Osoite: Saukontie 2
36660 LAITIKKALA
Puh. 0400 572 109
Sähköposti: heikki@huwitus.com

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Heikki Rönni

 

Rekisterien nimet
Ohjelmapalvelu Huwituksen (Villa Hepolahti, Huwitusviihde ja -ohjelmapalvelut) asiakasrekisteri.

 

Rekisterien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään rekisteristä riippuen rekisteröidyistä perustiedot (nimi, sähköposti, mahd. organisaatio ja puhelinnumero). Tiedot saadaan joko rekisteröidyltä itseltään, varauksen tekijältä, varauspalveluyrityksiltä, messu- ja tapahtumajärjestäjiltä, yhdistysten ylläpitämistä hakemistoista, yritysten kotisivuilta, rekisterinpitäjän kanssa yhteistyötä tekeviltä ohjelmapalveluyrittäjiltä ja muusikoilta, kokous- ja majoituspalveluita välittäviltä yrityksiltä.

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden asiakassuhteeseen Ohjelmapalvelu Huwituksen (Villa Hepolahti, Huwitusviihde ja -ohjelmapalvelut) kanssa. Asiakastietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

 

Yksityisyyden suojasi on meille tärkeä
Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka on tarpeen asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitamiseksi, laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi tai toimintamme kehittämiseksi sekä uusista tapahtumista tai palveluista informoimiseksi. Nettisivuilla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä. Ohjelmapalvelu Huwitus ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden toiminnassa tapahtuvasta tietojenkäsittelystä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Ohjelmapalvelu Huwituksen asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein.

 

Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme asiakasrekisterimme sisältämiä henkilötietoja ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä palveluiden tarjoamiseksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

 

Evästeet

 

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

 

Sivustolla saatetaan käyttää myös muita omia tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneidemme asettamia evästeitä. Nämä sisältävät satunnaisen tunnisteen, jota käytetään liikenteen seurantaan. Käytämme näitä tietoja myös tekniseen laaduntarkkailuun sekä palvelumme kehittämiseen.