Kokouspalveluiden tilausehdot

Kokouspaketti/tilaisuus katsotaan varatuksi, kun Ohjelmapalvelu Huwitus saa tiedon varauksesta sähköpostitse tai suullisesti.

 

Kokouspaketti tarkoittaa kokonaispakettihintaa joka sisältää ennalta sovitut palvelut.

 

Pyydämme toimittamaan tilaisuuden ohjelman viikkoa ennen. Ohjelmasta tulee selvitä seuraavat asiat:

  • Osallistujamäärä ja mahdollinen huonejako
  • Tilaisuuden aikataulu, ateriavalinnat sekä -ajat, mahdolliset erikoisruokavaliot
  • Tilaisuuden vastuuhenkilön nimi
  • Mahdolliset muut toiveet

 

Lopullinen henkilömäärä on ilmoitettava viisi (5) päivää ennen tilaisuutta. Laskutus tapahtuu tällöin ilmoitetun tai sen ylittyessä toteutuneen henkilömäärän mukaan.

 

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta Villa Hepolahden tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista joita tilaaja tai tilaajan edustaja aiheuttaa kiinteistölle tai irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja sitoutuu noudattamaan Villa Hepolahden henkilökunnan ohjeita kiinteistön, laitteiden ja  kalusteiden käyttöä koskevissa asioissa.

 

Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa Villa Hepolahden tiloja tai laiteita kolmannelle osapuolelle.

 

Tilaajan peruuttaessa tila-, kokous- tai ohjelmapalveluvarauksen on Ohjelmapalvelu Huwituksella oikeus veloittaa tilaajaa seuraavasti:

Varaus voidaan peruuttaa yli 40 vrk ennen tilaisuutta veloituksetta. Mikäli varaus peruutetaan 40-21 vrk ennen tilaisuutta on Ohjelmapalvelu Huwituksella oikeus laskuttaa tilaajalta 50 % koko tilaisuuden hinnasta. Mikäli varaus peruutetaan 20-0 vrk ennen tilaisuutta on Ohjelmapalvelu Huwituksella oikeus laskuttaa tilaajalta 100 % koko tilaisuuden arvosta.

Kokous

Kokousmajoitus ja -varusteet

Kokouspakettien hinnat